Szkolenia dla przedsiębiorców w październiku

Przedsiębiorcy chcący rozwijać swoją firmę mogą wziąć udział w szkoleniach na temat wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Informacje o terminach i miejscach szkoleń można znaleźć na stronie:

http://rpo.podkarpackie.pl/rpo/index.php/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach/413-seminaria-szkoleniowe-dla-przedsiebiorcow