Spotkanie dla przedsiębiorców i samorządowców

4 listopada 2015 r. o godz. 12.00 odbędzie się spotkanie dla przedsiębiorców i samorządowców „Kapitał dla rozwoju” pod patronatem Ministerstwa Skarbu Państwa.

Spotkanie odbędzie się w Inkubatorze Technologicznym Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego (sala konferencyjna na parterze) Jasionka 954 Wstęp wolny więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/wiadomosci/2-dane-podstawowe/452-kapital-dla-rozwoju

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne dotyczące regulaminu konkursu nr RPPK.07.03.00-IP.01-18-002/15 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny Rynek Pracy; Działanie 7.3- Wsparcie Rozwoju Przedsiębiorczości:

http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach/462-spotkanie-informacyjne-dotyczace-regulaminu-konkursu-nr-rppk-07-03-00-ip-01-18-002-15-ogloszonego-w-ramach-osi-priorytetowej-vii-regionalny-rynek-pracy-dzialanie-7-3-wsparcie-rozwoju-przedsiebiorczosci

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych

Ogłoszono nabory wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020

1) Nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII – Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 – Wsparcie Rozwoju Przedsiębiorczości

Wnioski mogą składać wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Czytaj dalej Nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych

Bony na innowacje

W dniu 21 października uruchomiony został konkurs na bony na innowacje.
Bony na innowacje to oferta dla przedsiębiorców, prowadzących swoją działalność na rynku co najmniej 12 m-cy, którzy chcieliby przeprowadzić prace badawczo – rozwojowe nad nowym produktem lub usługą.
W ramach bonów na innowacje dofinansowanie sięgnie 85%.

Wszelkie informacje, zasady, wymogi, jak również zestaw potrzebnych dokumentów oraz terminy naboru wniosków znaleźć można na www.rpo.podkarpackie.pl w zakładce: Skorzystaj, a następnie pod ikoną: Zobacz ogłoszenia i wyniki.

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem

http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/2-dane-podstawowe/451-bony-na-innowacje

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku

INFORMACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W NISKU
O DOSTĘPNYCH FORMACH AKTYWIZACJI
WG STANU NA 12. 10.2015 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Nisku informuje, że z wszystkich realizowanych form aktywizacji    istnieje jeszcze możliwość  złożenia wniosków w ramach następujących form:

  1. Prace interwencyjne –  na osoby do 25 roku życia (planowane 10 osób w październiku) i osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia (planowane po 10 osób w październiku, listopadzie i grudniu)
  2. Krajowy Fundusz Szkoleniowy –   koszty kształcenia ustawicznego pracowników lub pracodawcy – dotyczy osób po 45 roku życia do wyczerpania środków (na rok 2015 pozostaje jeszcze  21 tys. zł)
  3. Szkolenia indywidualne pod potrzeby pracodawców dla osób kwalifikujących się do uczestnictwa w  projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie niżańskim (I)” w ramach POWER –  do wyczerpania środków.
  4. Bony szkoleniowe dla osób kwalifikujących się do uczestnictwa w  projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie niżańskim (I)” w ramach POWER –  do wyczerpania środków.
  5. Bony stażowe dla osób do 25 r. życia – po 5 osób w październiku i listopadzie
  6. Bony na zasiedlenie dla osób do 25 r. życia – 4 osoby do  15 grudnia 2015 r.

Piotr Rutyna
Dyrektor PUP w Nisku

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nisku

Serdecznie zapraszamy mieszkańców powiatu niżańskiego (osoby fizyczne zamierzające założyć działalność gospodarczą lub podnieść kwalifikacje zawodowe, przedsiębiorców, stowarzyszenia, JST) na indywidualne, bezpłatne konsultacje dotyczące pozyskiwania dotacji z Funduszy Europejskich. Konsultant będzie też pomagał w procesie rozliczania realizowanych projektów.

Z pomocy konsultanta będzie można skorzystać 15 października (czwartek) w godzinach od 12:00 do 15:00 w Starostwie Powiatowym w Nisku (Pl. Wolności 2, pokój 20 sala narad).

Celem akcji jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich oraz pomoc w sprawnej realizacji projektów.

Serdecznie zapraszamy!

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
tel.: (15) 823-61-46

798-771-220

zapytaj@podkarpackie.pl

www.fundusze.podkarpackie.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl