Zwolnienia Podatkowe w Gminie Rudnik nad Sanem

UCHWAŁA NR XI/85/2015 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie działek położonych przy ul. Stalowej w Rudniku nad Sanem, stanowiących Kompleks 3 w Podstrefie Stalowa Wola Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN

link do uchwały:
http://www.bip-rudnik.eu1.pl/index.php?option=com_weblinks&view=category&id=96&Itemid=56

Szkolenie dla przedsiębiorców – kolejna edycja

W związku dużym zainteresowaniem szkoleniem dla przedsiębiorców – potencjalnych beneficjentów osi priorytetowej I, działania 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu: Rozwój MŚP, Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 podjęła decyzję o zorganizowaniu kolejnej edycji szkolenia.
Szkolenia adresowane są do przedstawicieli MŚP.
Więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem

http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach/589-szkolenie-dla-przedsiebiorcow-kolejna-edycja