Bezpłatne warsztaty pn. „Znaczenie reputacji w procesie budowy pozycji konkurencyjnej MŚP”

Warsztaty dedykowane są przedstawicielom małych i średnich  przedsiębiorstw (MŚP) z województwa podkarpackiego.
Warsztaty odbędą się 21 kwietnia br. w Hotelu Rzeszów w ramach Kongresu Profesjonalistów Public Relations.

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem
http://wrotapodkarpackie.pl/index.php/29-gospodarka/576-zaproszenie-na-bezplatne-warsztaty-pn-znaczenie-reputacji-w-procesie-budowy-pozycji-konkurencyjnej-msp

Planowane nabory wniosków

1) Ogłoszenie o konkursie do poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP

http://popw.parp.gov.pl/nabor-wnioskow/ogloszenie-o-konkursie-do-poddzialania-1-3-2-tworzenie-sieciowych-produktow-przez-msp

2) 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku, Wiedza Edukacja Rozwój

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/22-wsparcie-na-rzecz-zarzadzania-strategicznego-przedsiebiorstw-oraz-budowy-przewagi-konkurencyjnej-na-rynku/

3) Ogłoszenie o konkursie do działania 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych – 2016 r.

http://power.parp.gov.pl/nabor-wnioskow/ogloszenie-o-konkursie-do-dzialania-2-12-zwiekszenie-wiedzy-o-potrzebach-kwalifikacyjno-zawodowych-2016-r

Aktualne nabory wniosków c.d.

1) 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, Inteligentny Rozwój
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/23-proinnowacyjne-uslugi-dla-przedsiebiorstw-233-umiedzynarodowienie-krajowych-klastrow-kluczowych/

2)  1.3 Promowanie przedsiębiorczości, typ projektu: Strefy aktywności gospodarczej, RPO Podkarpackiego
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/13-promowanie-przedsiebiorczosci-typ-projektu-strefy-aktywnosci-gospodarczej/

3) 3.1 Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka / 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock, Inteligentny Rozwój
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/31-finansowanie-innowacyjnej-dzialalnosci-msp-z-wykorzystaniem-kapitalu-podwyzszonego-ryzyka-315-wsparcie-msp-w-dostepie-do-rynku-kapitalowego-4-stock/

4) 1.4 Wsparcie MŚP, 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP, RPO Podkarpackiego
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/14-wsparcie-msp-141-dotacje-bezposrednie-typ-projektu-rozwoj-msp/

5) 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP, Inteligentny Rozwój
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/23-proinnowacyjne-uslugi-dla-przedsiebiorstw-231-proinnowacyjne-uslugi-iob-dla-msp/

6) 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Inteligentny Rozwój

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/21-Wsparcie-inwestycji-w-infrastrukture-BR-przedsiebiorstw-1

Aktualne nabory wniosków i informacje

1) Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – nabory wniosków

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka/mikro-male-i-srednie-przedsiebiorstwa/#/wojewodztwo=2820/3756=Mikro,%20ma%C5%82e%20i%20%C5%9Brednie%20przedsi%C4%99biorstwa

2) Załóż startup w Polsce Wschodniej

http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/zaloz-startup-w-polsce-wschodniej/

3) Ruszają gwarancje kredytowe dla innowacyjnych firm z wykorzystaniem funduszy europejskich

http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/ruszaja-gwarancje-kredytowe-dla-innowacyjnych-firm-z-wykorzystaniem-funduszy-europejskich/