Spotkanie dla przedsiębiorców, pracodawców oraz osób bezrobotnych zamierzających podjąć działalność gospodarczą z terenu Gminy Jarocin

Starosta Niżański

Wójt Gminy Jarocin

 Powiatowy Urząd Pracy w Nisku

zapraszają

przedsiębiorców, pracodawców oraz osoby bezrobotne zamierzające podjąć działalność gospodarczą z terenu Gminy Jarocin na

spotkanie, które odbędzie się w dniu 29 kwietnia br. (piątek) o godz. 14.00

w

Gminnym Centrum Kultury w Jarocinie

37-405 Jarocin 114

Tematem spotkania będą oferty wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw i bezrobotnych w działaniach na rzecz promocji zatrudnienia i rozwoju przedsiębiorstw w ramach Programów Rynku Pracy realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Nisku.

 

W spotkaniu udział wezmą:

Robert Bednarz – Starosta Niżański

Piotr Rutyna – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku

oraz przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Spotkanie dla przedsiębiorców, pracodawców oraz osób bezrobotnych zamierzających podjąć działalność gospodarczą z terenu Gminy i Miasta Ulanow

Starosta Niżański

Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów

 Powiatowy Urząd Pracy w Nisku

zapraszają

przedsiębiorców, pracodawców oraz osoby bezrobotne zamierzające podjąć działalność gospodarczą z terenu Gminy i Miasta Ulanów na

Spotkanie, które odbędzie się w dniu 29 kwietnia br. (piątek) o godz. 12.00

na

sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Ulanowie

37-410 Ulanów, ul. Rynek 5

 

Tematem spotkania będą oferty wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw i bezrobotnych w działaniach na rzecz promocji zatrudnienia i rozwoju przedsiębiorstw w ramach Programów Rynku Pracy realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Nisku.

 

W spotkaniu udział wezmą:

Robert Bednarz – Starosta Niżański

Piotr Rutyna – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku

oraz przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Europejskie Dni Pracodawcy

Powiatowy Urząd Pracy w Nisku informuje, że w dniach 4 – 8 kwietnia 2016r. w ramach inicjatywy Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia pn. „Europejskie Dni Pracodawcy” w budynku urzędu zorganizowane zostaną Dni otwarte dla pracodawców

Doradcy klienta udzielą informacji m.in. na temat:

  • poziomu bezrobocia i jego struktury,
  • usług i instrumentów oferowanych przez PUP w Nisku,
  • pomocy w zatrudnieniu osób bezrobotnych,
  • programach dla osób bezrobotnych i pracodawców realizowanych w roku bieżącym,
  • finansowania działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracodawców do Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku.

Doradcy klienta dyżurować będą w Klubie Pracy (I piętro, pok. 17) w dniach 04-08 kwietnia 2016r. w godz. 10.00-14.00