Środa z Funduszami Europejskimi na rozwój

6 lipca 2016 r. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zaprasza do udziału w kolejnym, bezpłatnym spotkaniu z cyklu „Środa z Funduszami”, wprowadzającym do tematyki Funduszy Europejskich na lata 2014–2020. Tematyka najbliższego spotkania będzie dotyczyła pozyskania dotacji przez przedsiębiorców na rozwój.

Więcej informacji uzyskacie Państwo pod linkiem

http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach/812-sroda-z-funduszami-europejskimi-na-rozwoj

Dotacje na założenie działalności gospodarczej – zaproszenie na webinarium 21 czerwca 2016 r.

Już w najbliższy wtorek, 21 czerwca o godz. 9.30 odbędzie się kolejne, z cyklu internetowych seminariów organizowanych przez Dziennik Gazetę Prawną.
Będzie ono poświęcone unijnemu wsparciu na założenie działalności gospodarczej oraz kompleksowemu wsparciu start-upów.

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem

http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/2-dane-podstawowe/805-dotacje-na-zalozenie-dzialalnosci-gospodarczej-webinarium-21-czerwca-2016-r

Zespół ds. Rejestru Usług Rozwojowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie zaprasza na spotkanie robocze

Zespół ds. Rejestru Usług Rozwojowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie zaprasza na spotkanie robocze, dotyczące realizacji przedsięwzięć w ramach działania 7.5. Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP, tj. Podmiotowego Systemu Finansowania Usług Rozwojowych.

Na spotkanie zapraszamy przedstawicieli instytucji i firm, które byłyby zainteresowane udziałem w konkursie na operatorów wsparcia w ramach powyższego działania.

Spotkanie ma charakter roboczy i ma służyć omówieniu warunków konkursu i zasad przyszłej współpracy z WUP jako Instytucją Pośredniczącą RPO.

Spotkanie odbędzie się w piątek 17 czerwca 2016 r. w sali konferencyjnej WUP przy ul. Zygmuntowskiej 9a w Rzeszowie o godzinie 10:00.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (30 osób), chętnych do udziału w spotkaniu, prosimy o wysyłanie zgłoszeń na adres: rur@wup-rzeszow.pl do dnia 15 czerwca 2016 r.