W Podkarpackim zainicjowano akcję Start in Podkarpackie

Pomysłodawcami akcji są samorząd woj. podkarpackiego oraz Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego (RARR).

Start in Podkarpackie ma na celu rozbudowę dynamicznie rozwijającego się, ale rozproszonego podkarpackiego ekosystemu startupowego.

Do tej inicjatywy zostaną zaproszone m.in. startupy z południowo-wschodniej Polski, inwestorzy tzw. Aniołowie Biznesu, przedstawiciele funduszy venture capital, mentorzy, regionalne organizacje startupowe, uczelnie z regionu, samorządy lokalne oraz portale crowdfundingowe – społeczne (internetowe) finansowanie pomysłów.
W tym celu w RARR powstała specjalna komórka organizacyjna w Jasionce, czyli akcelerator Start In Podkarpackie. Ma on zjednoczyć i promować społeczność startupową.
Jak?
Poprzez spotkania młodych przedsiębiorców z przedstawicielami uczelni wyższych, z tymi, którzy już osiągnęli pierwsze sukcesy w biznesie. Startupy będą mogły liczyć na praktyczną i teoretyczną wiedzę na temat prowadzenia firmy oraz wyeliminować dotychczasowe problemy i bariery.

Powołanie Start in Podkarpackie jest efektem ogromnego zainteresowania innym projektem – TechnoPark BiznesHub, który wspólnie realizuje Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny „Aeropolis” w Jasionce, Kielecki Park Technologicznego i Inkubator w Stalowej Woli. Chodzi w nim o to, że RARR dofinansuje 22 najlepsze startupy, czyli początkujące biznesy.

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem:
http://platformystartowe.gov.pl/

Kolejny konkurs na tworzenie sieciowych produktów w Polsce Wschodniej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Drugi w tym roku nabór na tworzenie innowacyjnych produktów sieciowych wykorzystujących potencjał i walory makroregionu potrwa od 3 do 30 listopada.

Pula skierowanego do konsorcjów mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z Polski Wschodniej konkursu, to podobnie jak wcześniej, 320 mln zł.

Sieciowe produkty to przedsięwzięcia, które jedną koncepcją połączą rozproszone atrakcje, miejsca, obiekty i usługi w gotową do sprzedaży ofertę. Będą one oceniane m.in. pod kątem: innowacyjności, potencjału rynkowego produktu, wpływu na wzrost zatrudnienia oraz wpływu na promocję zielonej i zrównoważonej gospodarki.

więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem:

http://www.polskawschodnia.gov.pl/nabory/13-ponadregionalne-powiazania-kooperacyjne-132-tworzenie-sieciowych-produktow-przez-msp-1/