„Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji”

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o. i Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan zaprasza chętnych do udziału w projekcie „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji” realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa i umowy nr: POWER.04.01.00-00-I030/15 przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o. o. i Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan.

Jeżeli:

  • macie Państwo pomysł na poprawienie lub udoskonalenie obecnie działającego systemu kształcenia ustawicznego dla osób dorosłych w Polsce;
  • macie Państwo ideę, która przełoży się na podniesienie kwalifikacji osób dorosłych;
  • macie Państwo innowacyjną koncepcję szkoleń lub doradztwa;
  • jesteście Państwo rewolucjonistą na polu kształcenia ustawicznego;

I chcecie Państwo otrzymać:

  • bezzwrotne wsparcie finansowe (średnio ok. 65.000 zł przeznaczone na jeden projekt);
  • nieodpłatną pomoc w postaci doradztwa, szkoleń eksperckich, konsultacji ze strony  specjalistów itp;
  • profesjonalną oraz bezpłatną ewaluację swojego pomysłu innowacyjnego;
  • wsparcie organizacyjne podczas wdrażania innowacji i testowania pomysłów.

Nabór wniosków trwać będzie do dnia 19 grudnia 2016r do godziny 16:00.

Wnioski przysłane przed lub po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.

Więcej informacji i wszelkie niezbędne dokumenty znajdziecie Państwo na stronie:
www.innowacje.zgd.com.pl

Jednocześnie informujemy, że w dniu 15 grudnia 2016r o godzinie 14:00 przeprowadzone zostanie webinarium dotyczące pozyskiwania środków, na które serdecznie Państwa zapraszamy.
Zarejestrować się na to wydarzenie można pod adresem: https://zgd.clickmeeting.pl/innowacje-2/register
W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt na mail: innowacje@zgd.com.pl lub w Biurach Projektu pod adresami wskazanymi w ogłoszeniu o konkursie.

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów Działania 7.3 Wsparcie Rozwoju Przedsiębiorczości, typ projektu 1. Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie organizuje spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów/wnioskodawców w ramach Osi Priorytetowej VII, Działanie 7.3 Wsparcie Rozwoju Przedsiębiorczości, typ projektu 1. Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Spotkanie odbędzie się w dniu 20 grudnia 2016 r. w sali Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy ul. Towarnickiego 3a w Rzeszowie, o godz. 10.00.

Spotkanie adresowane jest do potencjalnych beneficjentów/wnioskodawców w ramach Działania 7.3 Wsparcie Rozwoju Przedsiębiorczości, typ projektu 1. Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem:

http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach/1115-spotkanie-informacyjne-dla-potencjalnych-beneficjentow-dzialania-7-3-wsparcie-rozwoju-przedsiebiorczosci-typ-projektu-1-bezzwrotne-wsparcie-dla-osob-zamierzajacych-rozpoczac-prowadzenie-dzialalnosci-gospodarczej

Prawie 1,5 mld dla przedsiębiorców – ruszają kolejne środki unijne

Zarząd Województwa Podkarpackiego powierzył Bankowi Gospodarstwa Krajowego (Grupa PFR) wdrażanie programów unijnych służących wspieraniu przedsiębiorców w regionie. Na współpracę z BGK zdecydowało się już 8 regionów. 30 listopada br. umowę w Ministerstwie Rozwoju podpisał marszałek Władysław Ortyl.

Wsparcie będzie skierowane przede wszystkim na inwestycje prowadzące do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw.

Przedsiębiorcy będą mogli korzystać z szerokiej oferty finansowej – od pożyczek, kredytów przez poręczenia, reporęczenia, po wejścia kapitałowe.

Projekty będą realizowane do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Efektem realizacji ww. projektów będzie wsparcie co najmniej 882 przedsiębiorców oraz utworzenie 319 miejsc pracy przez osoby bezrobotne i bierne zawodowo.

Więcej informacji znajdziecie państwo pod linkiem:

http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach/1103-prawie-1-5-mld-dla-przedsiebiorcow-ruszaja-kolejne-srodki-unijne