Zmiana terminu naboru Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP

Nabór wniosków rozpoczyna się 30.01.2017 r. od godz. 8:00 (dzień otwarcia naboru).

Wnioski składane są w terminie do 21.02.2017 r. do godz.15:30 (dzień zamknięcia naboru).

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – 29.09.2017 r. IZ RPO WP zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem:

http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/2-dane-podstawowe/1145-uwaga-zmiana-terminu-naboru-dzialanie-1-4-wsparcie-msp-poddzialanie-1-4-1-dotacje-bezposrednie-typ-projektu-rozwoj-msp-numer-rppk-01-04-01-iz-00-18-002-16

Zmiana terminu naboru Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Prace B+R

Nabór wniosków rozpoczyna się 30 stycznia 2017 r. od godz. 8:00 (dzień otwarcia naboru).

Wnioski składane są w terminie do 31 marca 2017 r. do godz.15:30 (dzień zamknięcia naboru).

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – nie później niż 29 września 2017r. IZ RPO WP zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem:

http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/2-dane-podstawowe/1144-uwaga-zmiana-terminu-naboru-dzialanie-1-2-badania-przemyslowe-prace-rozwojowe-oraz-ich-wdrozenia-typ-projektu-prace-b-r-numer-rppk-01-02-00-iz-00-18-004-16