Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu: TIK

Szkolenie odbędzie się 26 maja 2017 r. w godz. 10.00 – 13.00 w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Ł. Cieplińskiego 4.

Szkolenie adresowane jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw – potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w ramach Działania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu: TIK

http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach/1362-szkolenie-dla-potencjalnych-beneficjentow-poddzialania-1-4-1-dotacje-bezposrednie-typ-projektu-tik

Instytucja norweska Innovation Norway ogłasza nabór wniosków. Do zdobycia są granty dla małych i średnich firm w Polsce.

Jesteś przedsiębiorcą, właścicielem, szefem polskiej prywatnej małej lub średniej firmy?

  • Masz plany inwestycyjne i dążysz do rozwoju i unowocześnienia firmy?
  • Myślisz o biznes-planie projektu innowacyjnego w partnerstwie z Norwegią?

Masz szansę uzyskać grant przeznaczony dla przedsiębiorców:

  • przygotowujących projekt obejmujący innowacje w zielonych technologiach,
  • planujących spotkania biznesowe z partnerem norweskim,
  • ubiegających się o granty z programów europejskich.

Grant obejmować będzie pokrycie kosztów podróży biznesowej.

Wnioski o wsparcie podróży należy składać nie później niż w dniu 31 czerwca 2017 r. Wnioski będą oceniane w sposób ciągły. Więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem:  https://www.eog.gov.pl/strony/wiadomosci/innovation-norway-oglasza-nabor-dla-msp/