Jak pozyskać środki unijne – Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich zaprasza online

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich świadczy usługi informacyjne dotyczące wszystkich programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności.

Na terenie województwa podkarpackiego funkcjonuje Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rzeszowie oraz 5 lokalnych punktów: w Krośnie, Mielcu, Przemyślu, Tarnobrzegu i Sanoku.

Specjaliści ds. Funduszy Europejskich z zaangażowaniem włączyli się w informowanie o tzw. Tarczy  Antykryzysowej, Funduszowym Pakiecie Antywirusowym oraz innych rozwiązaniach  osłonowych  dla  pracodawców  i  pracowników,  które  pozwolą podkarpackim  firmom  przetrwać  i  ochronić  miejsca  pracy.

W najbliższym czasie zaplanowano kolejnych 10 spotkań  informacyjnych, w postaci webinariów dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Funduszy Europejskich.

Najbliższe webinaria organizowane są 8, 9 i 10 lipca, kolejna seria spotkań online odbędzie się między 20 a 24 lipca.

Żeby w niej uczestniczyć wystarczy zgłosić swój akces poprzez profil na Facebooku.

Webinaria będą poświęcone możliwości pozyskania  środków na rozpoczęcie własnej działalności dla osób które ukończyły 30 lat.

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem:

https://www.podkarpackie.pl/index.php/107-aktualnosci/7671-jak-pozyskac-srodki-unijne-siec-punktow-informacyjnych-funduszy-europejskich-zaprasza-online

Informacja dla mikro i małych przedsiębiorców dotycząca wsparcia na kapitał obrotowy

Zarząd Województwa Podkarpackiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 ogłosił nabór wniosku o dofinansowanie projektu w trybie nadzwyczajnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 dla projektu realizowanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach I osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.6 „Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw”.

Celem projektu jest udzielanie przez grantodawcę (RARR S.A.) mikro i małym przedsiębiorcom z województwa podkarpackiego bezzwrotnych grantów przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb związanych z zachowaniem płynności finansowej w celu utrzymania prowadzenia działalności gospodarczej grantobiorców.

Uruchomienie wsparcia dla mikro i małych przedsiębiorców planowane jest w drugiej połowie lipca br.

Kwota przeznaczona na projekt –  40 mln zł (z czego 30% kwoty przeznaczonej na granty zostanie skierowane do branży turystycznej i okołoturystycznej, która będzie identyfikowana za pomocą określonych kodów PKD).

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem:

https://rpo.podkarpackie.pl/index.php/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/fundusze-a-koronawirus/2579-informacja-dla-mikro-i-malych-przedsiebiorcow-dotyczaca-wsparcia-na-kapital-obrotowy