Informacja dla mikro i małych przedsiębiorców dotycząca wsparcia na kapitał obrotowy

Zarząd Województwa Podkarpackiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 ogłosił nabór wniosku o dofinansowanie projektu w trybie nadzwyczajnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 dla projektu realizowanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach I osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.6 „Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw”.

Celem projektu jest udzielanie przez grantodawcę (RARR S.A.) mikro i małym przedsiębiorcom z województwa podkarpackiego bezzwrotnych grantów przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb związanych z zachowaniem płynności finansowej w celu utrzymania prowadzenia działalności gospodarczej grantobiorców.

Uruchomienie wsparcia dla mikro i małych przedsiębiorców planowane jest w drugiej połowie lipca br.

Kwota przeznaczona na projekt –  40 mln zł (z czego 30% kwoty przeznaczonej na granty zostanie skierowane do branży turystycznej i okołoturystycznej, która będzie identyfikowana za pomocą określonych kodów PKD).

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem:

https://rpo.podkarpackie.pl/index.php/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/fundusze-a-koronawirus/2579-informacja-dla-mikro-i-malych-przedsiebiorcow-dotyczaca-wsparcia-na-kapital-obrotowy