Pożyczki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca RPO WP podejmuje działania i przygotowuje ułatwienia na rzecz beneficjentów środków UE w sytuacji zagrożenia koronawirusem. Wprowadzone zmiany pozwolą miedzy innymi przedsiębiorstwom dotkniętym trudną sytuacją związaną z pandemią COVID-19 skorzystać ze specjalnych rozwiązań obejmujących wsparcie z Instrumentów Finansowych:

  • POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA
  • POŻYCZKA STANDARDOWA
  • POŻYCZKA STANDARDOWA-INNOWACYJNA (Komponent standardowy)
  • POŻYCZKA STANDARDOWA-INNOWACYJNA (Komponent innowacyjny)

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie tarcza.podkarpackie.pl