Spotkanie informacyjne dotyczące Działania 7.3 Wsparcie Rozwoju Przedsiębiorczości

Spotkanie odbędzie się w dniu 12 września 2019 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy, ul. Adama Naruszewicza 11 w Rzeszowie, o godz. 10.00.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego
i przesłanie na adres mjarembski@wup-rzeszow.pl w terminie do 6 września 2019 r. Liczba miejsc jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem:

https://rpo.podkarpackie.pl/index.php/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/szkolenia-i-konferencje/2331-szkolenie-informacyjne-dotyczace-dzialania-7-3-wsparcie-rozwoju-przedsiebiorczosci