Archiwum kategorii: Gminy

Spotkanie dla przedsiębiorców, pracodawców oraz osób bezrobotnych zamierzających podjąć działalność gospodarczą z terenu Gminy Jarocin

Starosta Niżański

Wójt Gminy Jarocin

 Powiatowy Urząd Pracy w Nisku

zapraszają

przedsiębiorców, pracodawców oraz osoby bezrobotne zamierzające podjąć działalność gospodarczą z terenu Gminy Jarocin na

spotkanie, które odbędzie się w dniu 29 kwietnia br. (piątek) o godz. 14.00

w

Gminnym Centrum Kultury w Jarocinie

37-405 Jarocin 114

Tematem spotkania będą oferty wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw i bezrobotnych w działaniach na rzecz promocji zatrudnienia i rozwoju przedsiębiorstw w ramach Programów Rynku Pracy realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Nisku.

 

W spotkaniu udział wezmą:

Robert Bednarz – Starosta Niżański

Piotr Rutyna – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku

oraz przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Spotkanie dla przedsiębiorców, pracodawców oraz osób bezrobotnych zamierzających podjąć działalność gospodarczą z terenu Gminy i Miasta Ulanow

Starosta Niżański

Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów

 Powiatowy Urząd Pracy w Nisku

zapraszają

przedsiębiorców, pracodawców oraz osoby bezrobotne zamierzające podjąć działalność gospodarczą z terenu Gminy i Miasta Ulanów na

Spotkanie, które odbędzie się w dniu 29 kwietnia br. (piątek) o godz. 12.00

na

sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Ulanowie

37-410 Ulanów, ul. Rynek 5

 

Tematem spotkania będą oferty wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw i bezrobotnych w działaniach na rzecz promocji zatrudnienia i rozwoju przedsiębiorstw w ramach Programów Rynku Pracy realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Nisku.

 

W spotkaniu udział wezmą:

Robert Bednarz – Starosta Niżański

Piotr Rutyna – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku

oraz przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Zwolnienia Podatkowe w Gminie Rudnik nad Sanem

UCHWAŁA NR XI/85/2015 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie działek położonych przy ul. Stalowej w Rudniku nad Sanem, stanowiących Kompleks 3 w Podstrefie Stalowa Wola Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN

link do uchwały:
http://www.bip-rudnik.eu1.pl/index.php?option=com_weblinks&view=category&id=96&Itemid=56

Gmina i Miasto Nisko

Obraz1Nisko to miasto położone nad rzeką San, w północnej części województwa podkarpackiego,
na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych:
Lublin – Rzeszów,
Sandomierz – Przemyśl.

Gmina i Miasto Nisko
zajmuje obszar 142 km2 (miasto 70 km2), zamieszkuje w niej 22.380 osób, z czego 15.340 w mieście.

W skład Gminy Nisko wchodzi miasto Nisko oraz 6 sołectw: Kończyce, Nowa Wieś, Nowosielec, Racławice, Wolina i Zarzecze.

Miasto podzielone jest na osiedla: Barce, Malce, Centrum, Moskale, Podwolina, Warchoły.

Samorząd Gminy i Miasta Nisko prowadzi działania mające znaczący wpływ na rozwój gminy i poprawę życia mieszkańców.
W ostatnich latach gmina pozyskała 57 mln zł na różnego rodzaju inwestycje.

W celu rozwoju gospodarczego na terenie miasta i gminy Nisko zrealizowano m.in. inwestycje:

  • w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej
  • drogowe, budowa i remonty dróg
  • budowa zbiornika retencyjnego.
  • rewitalizacja przestrzeni publicznej.

nisko1Nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Gmina i miasto Nisko przygotowały nowy plan zagospodarowania przestrzennego MPZP-Centrum. Obszar objęty planem to około 40 ha.

Opracowywany jest również Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego na rejon Nowosielca. W przyszłości tereny te przeznaczone będą pod działalność usługowo-produkcyjną oraz zabudowę mieszkaniowo-usługową. Część gruntów zostanie przeznaczona na urządzenia infrastruktury technicznej oraz drogi komunikacji publicznej i zewnętrznej.

Plan ten daje szansę na przyciągnięcie inwestorów, a przez to rozbudowę i rozwój gminy.

Prezentacja pdf

http://serwer2006208.home.pl/autoinstalator/wordpress/wp-content/uploads/2015/06/nisko.pdf

Gmina i Miasto Ulanów

herbO gminie

Liczba mieszkańców: 8744
Powierzchnia: 119 km2
Podział administracyjny: miasto i 13 sołectw
Zarejestrowane podmioty gospodarcze: 224
Użytki rolne: 5 tys. ha, 1800 gospodarstw
Lasy: 41 % powierzchni gminy
Sieć rzeczna: 51,30 km

ulanow1

Infrastruktura turystyczna:

Ośrodek Rekreacyjno-Sportowy „Błękitny San”: nabrzeże z pomostem dla obsługi ruchu kajaków i małych łódek, budynek bosmanki, pomost do cumowania przy brzegu Sanu, zjazd dla wózków z łodziami.

2 nowoczesne hotele – 130 miejsc noclegowych

Domki letniskowe – 30 miejsc noclegowych

4 gospodarstwa agroturystyczne – 27 miejsc noclegowych

ulanow2

Infrastruktura techniczna:

Nowoczesna oczyszczalnia ścieków

Zmodernizowane ujęcie wody pitnej

Wodociągi posiada 99,9 % gospodarstw

Kanalizację posiada 85% gospodarstw

ulanow3

Infrastruktura drogowa:

76,2 km dróg gminnych

12,2 km dróg miejskich

49,1 km dróg powiatowych

15 km dróg wojewódzkich

ulanow4

ULANÓW TO:

– Atrakcyjne tereny inwestycyjne

– Przyjazna polityka podatkowa

– Przedsiębiorczość  i potencjał naszych mieszkańców

ulanow5

Prezentacja pdf

http://serwer2006208.home.pl/autoinstalator/wordpress/wp-content/uploads/2015/06/ulanow.pdf

Gmina Jarocin

O gminie

Gmina Jarocin to jedna z siedmiu gmin tworzących powiat niżański.

Leży przy drodze krajowej Nr – 19 pomiędzy Rzeszowem (70 km), a Lublinem (100 km). Północno – wschodnia granica gminy oparta o rzekę Bukowa, to jednocześnie odcinek granicy woj. podkarpackiego z woj. lubelskim.

jarocin7Gmina liczy ok. 5500 mieszkańców. Powierzchnia 90 km2.

Dzięki swojemu położeniu stanowi doskonałą bazę wypadową dla zwiedzenia nieodległych miejscowości słynących ze znakomitych zabytków: Leżajska, Łańcuta, Zamościa, Sandomierza czy też Baranowa Sandomierskiego.

jarocin6Infrastruktura

Gmina jest całkowicie stelefonizowana. Usługi telekomunikacyjne świadczą centrale cyfrowe w Jarocinie i Domostawie. W Zdziarach działa Stacja Bazowa Telefonii Komórkowej T-Mobile, w Katach zaś stacja ORANGE. Większa część gminy jest w zasięgu działania telefonii Plus GSM.

jarocin3Gmina Jarocin jest w całości zwodociągowana. Około 95% gospodarstw z terenu gminy Jarocin posiada rozwiązany problem ze ściekami bytowymi głównie poprzez zbiorczą kanalizację sanitarną.

Korzystne warunki występują również dla użytkowników energii elektrycznej. Jest ona dostarczana  na teren gminy liniami napowietrznymi średniego napięcia z trzech różnych kierunków.

Niemal wszystkie drogi powiatowe i gminne łączące miejscowości na terenie gminy posiadają dobrą nawierzchnię asfaltową.

jarocin2Podatki

W gminie Jarocin są najniższe lub jedne z najniższych podatków w skali kraju w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

Podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0.44 zł od 1m² pow.

Podatek od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej- 10.00 zł od 1m² pow. użytkowej, z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie usług szewskich, szklarskich, kowalskich dla których ustala się stawkę – 6.00 zł. od 1m² pow. użytkowej.

jarocin1Gospodarka

W gminnej ewidencji działalności gospodarczej, w chwili obecnej, figuruje 158 podmiotów gospodarczych. Największe z nich należą do branży drzewnej: 4 to zakłady drzewne zatrudniające po kilkadziesiąt osób, posiadające własne tartaki. Przerobem drewna bądź stolarstwem zajmuje się kilkanaście podmiotów.

Najwięcej zarejestrowanych przedsiębiorców prowadzi działalność w sferze usługowo – remontowo – budowlanej oraz instalacyjno – wykończeniowej w budownictwie.

Przy drodze krajowej w miejscowości Katy usytuowane są dwie stacje paliwowe.

GS „SCH” prowadzi na terenie gminy piekarnię i placówki handlowe niemal w każdej miejscowości.

jarocin5Komunikacja

Jarocin połączony jest z poszczególnymi miejscowościami gminy dobrze rozwiniętym systemem dróg gminnych oraz powiatowych. Łączna ich długość wynosi 68 km. Niemal wszystkie drogi posiadają nawierzchnie asfaltowe dobrej jakości.

Przez trzy miejscowości z terenu Gminy Jarocin – Zdziary, Katy i Domostawę przebiega droga krajowa Nr 19, relacji Rzeszów – Lublin.

jarocin5Obok tych miejscowości przebiegać będzie trasa szybkiego ruchu S 19 łącząca Barwinek na przejściu granicznym ze Słowacją z Kuźnicą Białostocką.

Odległości:

Rzeszów – 73 km

Lublin – 96 km

Stalowa Wola – 22 km

Biłgoraj – 36 km

Prezentacja pdf

http://serwer2006208.home.pl/autoinstalator/wordpress/?p=79

Gmina Krzeszów

herb_krzO gminie

Gmina Krzeszów położona jest w województwie podkarpackim, w powiecie niżańskim, nad rzeką San.
Gmina liczy 4319 mieszkańców (2013).
Głównym źródłem utrzymania mieszkańców gminy są wyjazdy do pracy za granicę Polski.
Spora część znalazła pracę w zakładach pracy powiatów: niżańskiego, stalowowolskiego i leżajskiego.
Znaczna część utrzymuje się z pracy w gospodarstwach rolnych, a dodatkowym dochodem są wyroby z wikliny.

krzeszow1W skład Gminy Krzeszów wchodzi 12 sołectw
Stolicą gminy jest Krzeszów mający prawa miejskie, które stracił
za udział mieszkańców w Powstaniu Styczniowym.

Specyficzne położenie Gminy Krzeszów sprawiło że często zmieniała ona przynależność administracyjną. Do końca 1955 roku należała do powiatu biłgorajskiego (województwo lubelskie), w latach 1956-1975 do powiatu leżajskiego (województwo rzeszowskie), w latach 1975-1998 do województwa tarnobrzeskiego a od 1999 roku do powiatu niżańskiego (województwo podkarpackie).

krzeszow7Czynniki mające wpływ na rozwój gospodarczy i kulturalny Gminy Krzeszów:

– ścisłe związki z Ordynacją Zamoyskich;
– wojny – powodujące zniszczenia oraz migrację ludności;
– zabory, przebiegająca granica wzdłuż Sanu;
– pozbawienie praw miejskich Krzeszowa;
– częste zmiany administracyjne;
– wyjazdy mieszkańcowi do pracy za granicę Polski.

krzeszow6Bariery ograniczające rozwój
Gminy Krzeszów:

– brak dużych zakładów pracy
– mała aktywność mieszkańców w zakładaniu własnych firm
– słabo rozwinięta infrastruktura techniczna
– brak kanalizacji sanitarnej
– brak terenów pod budownictwo
– brak terenów inwestycyjnych
– duża odległość do miast i głównych ciągów komunikacyjnych.

krzeszow5Obecnie Gmina Krzeszów  szczególny nacisk kładzie na rozwój turystyki, oświaty oraz poprawy warunków życia mieszkańców, a szczególnie poprzez budowę i remonty dróg powiatowych i gminnych.

krzeszow8Przedsiębiorczość

Obecnie na trenie gminy Krzeszów działa 139 przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz 8 spółek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Według danych statystycznych GUS (za 2012 r)
pod względem  ilości podmiotów gospodarki narodowej
w rejestrze REGON na 10 tys. mieszkańców, Gmina Krzeszów znajduje się na 3 miejscu w powiecie niżańskim oraz na 71 pozycji w województwie podkarpackim

krzeszow4Atrakcje turystyczne Gminy Krzeszów

– malowniczy krajobraz, interesujące zakątki, zabytki,
– obiekty turystyczne „Błękitny San”,
– zalew Podolszynka Plebańska,
– cudowne źródełko na Komanowej Górze,
– wyciąg narciarski,
– „Powidlaki”,
– produkty lokalne.

krzeszow3krzeszow2

 

Prezentacja pdf

http://serwer2006208.home.pl/autoinstalator/wordpress/wp-content/uploads/2015/06/krzeszow.pdf

 

Gmina Jeżowe

    herbO gminie

Gmina położona jest w północnej części województwa podkarpackiego, przy południowej granicy powiatu niżańskiego, sąsiaduje z gminami należącymi do powiatów: rzeszowskiego, stalowowolskiego, leżajskiego i kolbuszowskiego.

jezowe1Obszar gminy wynosi 123,77 km2, a w roku 2013 liczba mieszkańców wynosiła 10.237 osób.

Wskaźnik gęstości zaludnienia wynosi 82 osoby na 1 km2,  jest on zdecydowanie niższy w porównaniu z Podkarpaciem: 119 osób/ km2 i średnią krajową 123 osób/ km2.

Podana statystyczna liczba mieszkańców z powodu migracji zarobkowej ulega sezonowym wahaniom.

jezowe2Położenie

Położenie gminy Jeżowe na skraju dawnej Puszczy Sandomierskiej –

– ponad 30% odsetek lasów, urozmaicona rzeźba terenu i warunki klimatyczne stwarzają dobre warunki do rozwoju rolnictwa, rozwoju osadnictwa, wypoczynku, turystyki pieszej i rowerowej (bliskość zbiornika wodnego w Wilczej Woli, zbiornik małej retencji w Jeżowem-Kowalach, bliskość ośrodków w Ulanowie i Janowie Lubelskim), agroturystyki i lokalizacji stadniny koni.

– położenie komunikacyjne – przebieg dróg: krajowej Nr 19 i wojewódzkiej Nr 861, zelektryfikowanej linii kolejowej, bliskość lotniska w Jasionce – umożliwiają dobre połączenie z sąsiadującymi gminami, okolicznymi miastami oraz pozostałymi regionami kraju, ułatwiają mieszkańcom dojazd do pracy i załatwianie bieżących spraw. Szansą na rozwój gminy i zwiększenie zatrudnienia jest prowadzenie małych firm – obecnie 280 podmiotów gospodarczych oferuje swoje usługi budowlane, transportowe, medyczne, hotelarskie, stolarskie, gastronomiczne, handlowe, mechaniki pojazdów samochodowych, finansowe oraz zajmuje się produkcją rzemieślniczą.

jezowe3Zasoby naturalne

Kopaliny:

– gaz ziemny zlokalizowany został w różnych miejscowościach na terenie gminy. Złoża te  są sukcesywnie eksploatowane, a ilość wydobywanego surowca ulega ciągłym wahaniom ze względu na uwarunkowania geologiczne i nie ma oczekiwanych efektów z jego eksploatacji,

– piaski i żwiry nie są wydobywane na potrzeby budownictwa, torf  o niewielkich zasobach nie  jest eksploatowany.

jezowe4Kierunki działań

– Rolnictwo – przeważa produkcja roślinna i zwierzęca: z ok. 2 tys. gospodarstw rolnych przeważają rozdrobnione gospodarstwa o powierzchni 2-5 ha, a gleby klas III-IV zapewniają średnie plony zbóż i roślin okopowych

– Przemysł drzewny

– Usługi: budowlane, motoryzacyjne, gastronomiczne , hotelarskie

– Handel

– Oświata i kultura

– Rzemiosło: wikliniarstwo , wyroby z drewna, kowalstwo

jezowe5Tereny inwestycyjne

Powierzchnia działek mienia gminnego w poszczególnych miejscowościach:

– Jeżowe  20 ha  użytki zielone, tereny pod budownictwo i rekreację,

– Nowy Nart  35 ha  pola uprawne oraz łąki i pastwiska,

– Stary Nart  32 ha  łąki i pastwiska,

– Cholewiana Góra  32 ha  użytki zielone,

– Groble  43 ha  użytki zielone,

– Sibigi  25 ha   użytki zielone, planowane pod budowę zbiornika wodnego,

– Krzywdy    8 ha  użytki zielone.

Prezentacja pdf

http://serwer2006208.home.pl/autoinstalator/wordpress/wp-content/uploads/2015/06/jezowe.pdf