Archiwum kategorii: Jarocin

Spotkanie dla przedsiębiorców, pracodawców oraz osób bezrobotnych zamierzających podjąć działalność gospodarczą z terenu Gminy Jarocin

Starosta Niżański

Wójt Gminy Jarocin

 Powiatowy Urząd Pracy w Nisku

zapraszają

przedsiębiorców, pracodawców oraz osoby bezrobotne zamierzające podjąć działalność gospodarczą z terenu Gminy Jarocin na

spotkanie, które odbędzie się w dniu 29 kwietnia br. (piątek) o godz. 14.00

w

Gminnym Centrum Kultury w Jarocinie

37-405 Jarocin 114

Tematem spotkania będą oferty wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw i bezrobotnych w działaniach na rzecz promocji zatrudnienia i rozwoju przedsiębiorstw w ramach Programów Rynku Pracy realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Nisku.

 

W spotkaniu udział wezmą:

Robert Bednarz – Starosta Niżański

Piotr Rutyna – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku

oraz przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Gmina Jarocin

O gminie

Gmina Jarocin to jedna z siedmiu gmin tworzących powiat niżański.

Leży przy drodze krajowej Nr – 19 pomiędzy Rzeszowem (70 km), a Lublinem (100 km). Północno – wschodnia granica gminy oparta o rzekę Bukowa, to jednocześnie odcinek granicy woj. podkarpackiego z woj. lubelskim.

jarocin7Gmina liczy ok. 5500 mieszkańców. Powierzchnia 90 km2.

Dzięki swojemu położeniu stanowi doskonałą bazę wypadową dla zwiedzenia nieodległych miejscowości słynących ze znakomitych zabytków: Leżajska, Łańcuta, Zamościa, Sandomierza czy też Baranowa Sandomierskiego.

jarocin6Infrastruktura

Gmina jest całkowicie stelefonizowana. Usługi telekomunikacyjne świadczą centrale cyfrowe w Jarocinie i Domostawie. W Zdziarach działa Stacja Bazowa Telefonii Komórkowej T-Mobile, w Katach zaś stacja ORANGE. Większa część gminy jest w zasięgu działania telefonii Plus GSM.

jarocin3Gmina Jarocin jest w całości zwodociągowana. Około 95% gospodarstw z terenu gminy Jarocin posiada rozwiązany problem ze ściekami bytowymi głównie poprzez zbiorczą kanalizację sanitarną.

Korzystne warunki występują również dla użytkowników energii elektrycznej. Jest ona dostarczana  na teren gminy liniami napowietrznymi średniego napięcia z trzech różnych kierunków.

Niemal wszystkie drogi powiatowe i gminne łączące miejscowości na terenie gminy posiadają dobrą nawierzchnię asfaltową.

jarocin2Podatki

W gminie Jarocin są najniższe lub jedne z najniższych podatków w skali kraju w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

Podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0.44 zł od 1m² pow.

Podatek od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej- 10.00 zł od 1m² pow. użytkowej, z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie usług szewskich, szklarskich, kowalskich dla których ustala się stawkę – 6.00 zł. od 1m² pow. użytkowej.

jarocin1Gospodarka

W gminnej ewidencji działalności gospodarczej, w chwili obecnej, figuruje 158 podmiotów gospodarczych. Największe z nich należą do branży drzewnej: 4 to zakłady drzewne zatrudniające po kilkadziesiąt osób, posiadające własne tartaki. Przerobem drewna bądź stolarstwem zajmuje się kilkanaście podmiotów.

Najwięcej zarejestrowanych przedsiębiorców prowadzi działalność w sferze usługowo – remontowo – budowlanej oraz instalacyjno – wykończeniowej w budownictwie.

Przy drodze krajowej w miejscowości Katy usytuowane są dwie stacje paliwowe.

GS „SCH” prowadzi na terenie gminy piekarnię i placówki handlowe niemal w każdej miejscowości.

jarocin5Komunikacja

Jarocin połączony jest z poszczególnymi miejscowościami gminy dobrze rozwiniętym systemem dróg gminnych oraz powiatowych. Łączna ich długość wynosi 68 km. Niemal wszystkie drogi posiadają nawierzchnie asfaltowe dobrej jakości.

Przez trzy miejscowości z terenu Gminy Jarocin – Zdziary, Katy i Domostawę przebiega droga krajowa Nr 19, relacji Rzeszów – Lublin.

jarocin5Obok tych miejscowości przebiegać będzie trasa szybkiego ruchu S 19 łącząca Barwinek na przejściu granicznym ze Słowacją z Kuźnicą Białostocką.

Odległości:

Rzeszów – 73 km

Lublin – 96 km

Stalowa Wola – 22 km

Biłgoraj – 36 km

Prezentacja pdf

http://serwer2006208.home.pl/autoinstalator/wordpress/?p=79