Archiwum kategorii: Jeżowe

Gmina Jeżowe

    herbO gminie

Gmina położona jest w północnej części województwa podkarpackiego, przy południowej granicy powiatu niżańskiego, sąsiaduje z gminami należącymi do powiatów: rzeszowskiego, stalowowolskiego, leżajskiego i kolbuszowskiego.

jezowe1Obszar gminy wynosi 123,77 km2, a w roku 2013 liczba mieszkańców wynosiła 10.237 osób.

Wskaźnik gęstości zaludnienia wynosi 82 osoby na 1 km2,  jest on zdecydowanie niższy w porównaniu z Podkarpaciem: 119 osób/ km2 i średnią krajową 123 osób/ km2.

Podana statystyczna liczba mieszkańców z powodu migracji zarobkowej ulega sezonowym wahaniom.

jezowe2Położenie

Położenie gminy Jeżowe na skraju dawnej Puszczy Sandomierskiej –

– ponad 30% odsetek lasów, urozmaicona rzeźba terenu i warunki klimatyczne stwarzają dobre warunki do rozwoju rolnictwa, rozwoju osadnictwa, wypoczynku, turystyki pieszej i rowerowej (bliskość zbiornika wodnego w Wilczej Woli, zbiornik małej retencji w Jeżowem-Kowalach, bliskość ośrodków w Ulanowie i Janowie Lubelskim), agroturystyki i lokalizacji stadniny koni.

– położenie komunikacyjne – przebieg dróg: krajowej Nr 19 i wojewódzkiej Nr 861, zelektryfikowanej linii kolejowej, bliskość lotniska w Jasionce – umożliwiają dobre połączenie z sąsiadującymi gminami, okolicznymi miastami oraz pozostałymi regionami kraju, ułatwiają mieszkańcom dojazd do pracy i załatwianie bieżących spraw. Szansą na rozwój gminy i zwiększenie zatrudnienia jest prowadzenie małych firm – obecnie 280 podmiotów gospodarczych oferuje swoje usługi budowlane, transportowe, medyczne, hotelarskie, stolarskie, gastronomiczne, handlowe, mechaniki pojazdów samochodowych, finansowe oraz zajmuje się produkcją rzemieślniczą.

jezowe3Zasoby naturalne

Kopaliny:

– gaz ziemny zlokalizowany został w różnych miejscowościach na terenie gminy. Złoża te  są sukcesywnie eksploatowane, a ilość wydobywanego surowca ulega ciągłym wahaniom ze względu na uwarunkowania geologiczne i nie ma oczekiwanych efektów z jego eksploatacji,

– piaski i żwiry nie są wydobywane na potrzeby budownictwa, torf  o niewielkich zasobach nie  jest eksploatowany.

jezowe4Kierunki działań

– Rolnictwo – przeważa produkcja roślinna i zwierzęca: z ok. 2 tys. gospodarstw rolnych przeważają rozdrobnione gospodarstwa o powierzchni 2-5 ha, a gleby klas III-IV zapewniają średnie plony zbóż i roślin okopowych

– Przemysł drzewny

– Usługi: budowlane, motoryzacyjne, gastronomiczne , hotelarskie

– Handel

– Oświata i kultura

– Rzemiosło: wikliniarstwo , wyroby z drewna, kowalstwo

jezowe5Tereny inwestycyjne

Powierzchnia działek mienia gminnego w poszczególnych miejscowościach:

– Jeżowe  20 ha  użytki zielone, tereny pod budownictwo i rekreację,

– Nowy Nart  35 ha  pola uprawne oraz łąki i pastwiska,

– Stary Nart  32 ha  łąki i pastwiska,

– Cholewiana Góra  32 ha  użytki zielone,

– Groble  43 ha  użytki zielone,

– Sibigi  25 ha   użytki zielone, planowane pod budowę zbiornika wodnego,

– Krzywdy    8 ha  użytki zielone.

Prezentacja pdf

http://serwer2006208.home.pl/autoinstalator/wordpress/wp-content/uploads/2015/06/jezowe.pdf