Archiwum kategorii: Krzeszów

Gmina Krzeszów

herb_krzO gminie

Gmina Krzeszów położona jest w województwie podkarpackim, w powiecie niżańskim, nad rzeką San.
Gmina liczy 4319 mieszkańców (2013).
Głównym źródłem utrzymania mieszkańców gminy są wyjazdy do pracy za granicę Polski.
Spora część znalazła pracę w zakładach pracy powiatów: niżańskiego, stalowowolskiego i leżajskiego.
Znaczna część utrzymuje się z pracy w gospodarstwach rolnych, a dodatkowym dochodem są wyroby z wikliny.

krzeszow1W skład Gminy Krzeszów wchodzi 12 sołectw
Stolicą gminy jest Krzeszów mający prawa miejskie, które stracił
za udział mieszkańców w Powstaniu Styczniowym.

Specyficzne położenie Gminy Krzeszów sprawiło że często zmieniała ona przynależność administracyjną. Do końca 1955 roku należała do powiatu biłgorajskiego (województwo lubelskie), w latach 1956-1975 do powiatu leżajskiego (województwo rzeszowskie), w latach 1975-1998 do województwa tarnobrzeskiego a od 1999 roku do powiatu niżańskiego (województwo podkarpackie).

krzeszow7Czynniki mające wpływ na rozwój gospodarczy i kulturalny Gminy Krzeszów:

– ścisłe związki z Ordynacją Zamoyskich;
– wojny – powodujące zniszczenia oraz migrację ludności;
– zabory, przebiegająca granica wzdłuż Sanu;
– pozbawienie praw miejskich Krzeszowa;
– częste zmiany administracyjne;
– wyjazdy mieszkańcowi do pracy za granicę Polski.

krzeszow6Bariery ograniczające rozwój
Gminy Krzeszów:

– brak dużych zakładów pracy
– mała aktywność mieszkańców w zakładaniu własnych firm
– słabo rozwinięta infrastruktura techniczna
– brak kanalizacji sanitarnej
– brak terenów pod budownictwo
– brak terenów inwestycyjnych
– duża odległość do miast i głównych ciągów komunikacyjnych.

krzeszow5Obecnie Gmina Krzeszów  szczególny nacisk kładzie na rozwój turystyki, oświaty oraz poprawy warunków życia mieszkańców, a szczególnie poprzez budowę i remonty dróg powiatowych i gminnych.

krzeszow8Przedsiębiorczość

Obecnie na trenie gminy Krzeszów działa 139 przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz 8 spółek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Według danych statystycznych GUS (za 2012 r)
pod względem  ilości podmiotów gospodarki narodowej
w rejestrze REGON na 10 tys. mieszkańców, Gmina Krzeszów znajduje się na 3 miejscu w powiecie niżańskim oraz na 71 pozycji w województwie podkarpackim

krzeszow4Atrakcje turystyczne Gminy Krzeszów

– malowniczy krajobraz, interesujące zakątki, zabytki,
– obiekty turystyczne „Błękitny San”,
– zalew Podolszynka Plebańska,
– cudowne źródełko na Komanowej Górze,
– wyciąg narciarski,
– „Powidlaki”,
– produkty lokalne.

krzeszow3krzeszow2

 

Prezentacja pdf

http://serwer2006208.home.pl/autoinstalator/wordpress/wp-content/uploads/2015/06/krzeszow.pdf