Archiwum kategorii: Nisko

Gmina i Miasto Nisko

Obraz1Nisko to miasto położone nad rzeką San, w północnej części województwa podkarpackiego,
na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych:
Lublin – Rzeszów,
Sandomierz – Przemyśl.

Gmina i Miasto Nisko
zajmuje obszar 142 km2 (miasto 70 km2), zamieszkuje w niej 22.380 osób, z czego 15.340 w mieście.

W skład Gminy Nisko wchodzi miasto Nisko oraz 6 sołectw: Kończyce, Nowa Wieś, Nowosielec, Racławice, Wolina i Zarzecze.

Miasto podzielone jest na osiedla: Barce, Malce, Centrum, Moskale, Podwolina, Warchoły.

Samorząd Gminy i Miasta Nisko prowadzi działania mające znaczący wpływ na rozwój gminy i poprawę życia mieszkańców.
W ostatnich latach gmina pozyskała 57 mln zł na różnego rodzaju inwestycje.

W celu rozwoju gospodarczego na terenie miasta i gminy Nisko zrealizowano m.in. inwestycje:

  • w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej
  • drogowe, budowa i remonty dróg
  • budowa zbiornika retencyjnego.
  • rewitalizacja przestrzeni publicznej.

nisko1Nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Gmina i miasto Nisko przygotowały nowy plan zagospodarowania przestrzennego MPZP-Centrum. Obszar objęty planem to około 40 ha.

Opracowywany jest również Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego na rejon Nowosielca. W przyszłości tereny te przeznaczone będą pod działalność usługowo-produkcyjną oraz zabudowę mieszkaniowo-usługową. Część gruntów zostanie przeznaczona na urządzenia infrastruktury technicznej oraz drogi komunikacji publicznej i zewnętrznej.

Plan ten daje szansę na przyciągnięcie inwestorów, a przez to rozbudowę i rozwój gminy.

Prezentacja pdf

http://serwer2006208.home.pl/autoinstalator/wordpress/wp-content/uploads/2015/06/nisko.pdf