Inne ważne linki

Portal Funduszy Europejskich
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
www.parp.gov.pl

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje aktualną informację na temat konkursów planowanych do przeprowadzenia w 2016 roku
http://www.parp.gov.pl/rok-2016-2

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych
www.paiz.gov.pl

Portal Zielona Linia
Centrum Informacyjno – Konsultacyjne Służb Zatrudnienia „Zielona Linia”.
www.zielonalinia.gov.pl

Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne
http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=pl