Krajowe programy operacyjne

1) Harmonogram planowanych w roku 2016 naborów wniosków o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym w ramach POIiŚ 2014-2020

https://www.pois.gov.pl/media/12209/harmongram_2016_30112015.pdf

2) Harmonogram naborów wniosków na 2016 r. Programu Inteligentny Rozwój

http://www.poir.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogram-naborow-wnioskow/

3) Harmonogram naborów wniosków w Programie Polska Cyfrowa w 2016 r.

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/12314/Harmonogramu_naborow_POPC_2016_OST.pdf

4) Harmonogram konkursów na rok 2016 – Polska Wschodnia

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/18547/Harmonogram_naborow_POPW_2016_aktualizacja.pdf

5) Harmonogram naborów wniosków dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój na 2016 rok

https://www.power.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogramy-naborow-wnioskow/