Bony na innowacje

W dniu 21 października uruchomiony został konkurs na bony na innowacje.
Bony na innowacje to oferta dla przedsiębiorców, prowadzących swoją działalność na rynku co najmniej 12 m-cy, którzy chcieliby przeprowadzić prace badawczo – rozwojowe nad nowym produktem lub usługą.
W ramach bonów na innowacje dofinansowanie sięgnie 85%.

Wszelkie informacje, zasady, wymogi, jak również zestaw potrzebnych dokumentów oraz terminy naboru wniosków znaleźć można na www.rpo.podkarpackie.pl w zakładce: Skorzystaj, a następnie pod ikoną: Zobacz ogłoszenia i wyniki.

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem

http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/2-dane-podstawowe/451-bony-na-innowacje

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku

INFORMACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W NISKU
O DOSTĘPNYCH FORMACH AKTYWIZACJI
WG STANU NA 12. 10.2015 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Nisku informuje, że z wszystkich realizowanych form aktywizacji    istnieje jeszcze możliwość  złożenia wniosków w ramach następujących form:

  1. Prace interwencyjne –  na osoby do 25 roku życia (planowane 10 osób w październiku) i osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia (planowane po 10 osób w październiku, listopadzie i grudniu)
  2. Krajowy Fundusz Szkoleniowy –   koszty kształcenia ustawicznego pracowników lub pracodawcy – dotyczy osób po 45 roku życia do wyczerpania środków (na rok 2015 pozostaje jeszcze  21 tys. zł)
  3. Szkolenia indywidualne pod potrzeby pracodawców dla osób kwalifikujących się do uczestnictwa w  projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie niżańskim (I)” w ramach POWER –  do wyczerpania środków.
  4. Bony szkoleniowe dla osób kwalifikujących się do uczestnictwa w  projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie niżańskim (I)” w ramach POWER –  do wyczerpania środków.
  5. Bony stażowe dla osób do 25 r. życia – po 5 osób w październiku i listopadzie
  6. Bony na zasiedlenie dla osób do 25 r. życia – 4 osoby do  15 grudnia 2015 r.

Piotr Rutyna
Dyrektor PUP w Nisku

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nisku

Serdecznie zapraszamy mieszkańców powiatu niżańskiego (osoby fizyczne zamierzające założyć działalność gospodarczą lub podnieść kwalifikacje zawodowe, przedsiębiorców, stowarzyszenia, JST) na indywidualne, bezpłatne konsultacje dotyczące pozyskiwania dotacji z Funduszy Europejskich. Konsultant będzie też pomagał w procesie rozliczania realizowanych projektów.

Z pomocy konsultanta będzie można skorzystać 15 października (czwartek) w godzinach od 12:00 do 15:00 w Starostwie Powiatowym w Nisku (Pl. Wolności 2, pokój 20 sala narad).

Celem akcji jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich oraz pomoc w sprawnej realizacji projektów.

Serdecznie zapraszamy!

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
tel.: (15) 823-61-46

798-771-220

zapytaj@podkarpackie.pl

www.fundusze.podkarpackie.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Szkolenia dla przedsiębiorców w październiku

Przedsiębiorcy chcący rozwijać swoją firmę mogą wziąć udział w szkoleniach na temat wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Informacje o terminach i miejscach szkoleń można znaleźć na stronie:

http://rpo.podkarpackie.pl/rpo/index.php/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach/413-seminaria-szkoleniowe-dla-przedsiebiorcow

Witamy

Witaj.

Na tej stronie zaczerpniesz informacji na temat terenów inwestycyjnych, inwestorów, instytucji wspierających przedsiębiorców oraz programów pomocowych dla przedsiębiorców na terenie Powiatu Niżańskiego.

Gmina i Miasto Nisko

Obraz1Nisko to miasto położone nad rzeką San, w północnej części województwa podkarpackiego,
na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych:
Lublin – Rzeszów,
Sandomierz – Przemyśl.

Gmina i Miasto Nisko
zajmuje obszar 142 km2 (miasto 70 km2), zamieszkuje w niej 22.380 osób, z czego 15.340 w mieście.

W skład Gminy Nisko wchodzi miasto Nisko oraz 6 sołectw: Kończyce, Nowa Wieś, Nowosielec, Racławice, Wolina i Zarzecze.

Miasto podzielone jest na osiedla: Barce, Malce, Centrum, Moskale, Podwolina, Warchoły.

Samorząd Gminy i Miasta Nisko prowadzi działania mające znaczący wpływ na rozwój gminy i poprawę życia mieszkańców.
W ostatnich latach gmina pozyskała 57 mln zł na różnego rodzaju inwestycje.

W celu rozwoju gospodarczego na terenie miasta i gminy Nisko zrealizowano m.in. inwestycje:

  • w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej
  • drogowe, budowa i remonty dróg
  • budowa zbiornika retencyjnego.
  • rewitalizacja przestrzeni publicznej.

nisko1Nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Gmina i miasto Nisko przygotowały nowy plan zagospodarowania przestrzennego MPZP-Centrum. Obszar objęty planem to około 40 ha.

Opracowywany jest również Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego na rejon Nowosielca. W przyszłości tereny te przeznaczone będą pod działalność usługowo-produkcyjną oraz zabudowę mieszkaniowo-usługową. Część gruntów zostanie przeznaczona na urządzenia infrastruktury technicznej oraz drogi komunikacji publicznej i zewnętrznej.

Plan ten daje szansę na przyciągnięcie inwestorów, a przez to rozbudowę i rozwój gminy.

Prezentacja pdf

http://serwer2006208.home.pl/autoinstalator/wordpress/wp-content/uploads/2015/06/nisko.pdf