RPO Województwa Podkarpackiego

RPO Województwa Podkarpackiego jest jednym z 16 programów regionalnych

1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty-programowe/278-regionalny-program-operacyjny-wojeodztwa-podkarpackiego-na-lata-2014-2020

2) Zmieniony SZOOP RPO WP 2014-2020 jest stosowany od dnia 13 kwietnia 2016 r.

więcej informacji znajdziecie Państwo w linku:

http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/2-dane-podstawowe/717-zmiana-szegolowego-opisu-osi-priorytetowych-rpo-wp-2014-2020

3) Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WP na lata 2014-2020 na 2016 rok
http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/2-dane-podstawowe/759-aktualizacja-harmonogramu-naborow-wnioskow